Đà Lạt khí hậu thật mát mẻ, ước gì được lên đó làm việc luôn ^^