Tuyệt đối không TOXIC

Đảm bảo mọi người cảm thấy an toàn. Bất kỳ hành vi bỏ bóng đá người, bắt nạt nào đều không được phép. Những bình luận xúc phạm về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, tính dục, giới tính hoặc bản ngã sẽ không được phép.

ĐƯỢC quảng cáo theo nguyên tắc cân bằng giá trị

Diễn đàn CHO PHÉP quảng cáo, nhưng hãy lịch sự, văn minh, và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn này so với việc bạn nhận được.

Cụ thể:

Xin vào Ban quản trị, cam kết đăng bài hàng ngày. Đổi lại quyền quảng cáo tự do. Các thành viên khác, khi quảng cáo (bao gồm mà không giới hạn bởi share link trực tiếp, gián tiếp, thu thập email, seeding quảng cáo v.v...) cần inbox cho @root để được hướng dẫn cụ thể. BQT toàn quyền xoá các content quảng cáo.